Vibemetrics-palvelun käyttöehdot

Päivitetty 5.6.2017

Palvelun kuvaus

Vibemetrics-palvelu (myös ”Fiilismittari”) muodostuu fiilismittaustoiminnoista, tulosnäytöistä ja hallintatoiminnoista. Käyttäjät syöttävät fiiliksiään, kommenttejaan ja reaktioitaan palveluun ja tarkastelevat organisaationsa käyttäjien syötteitä. Organisaatiokohtaiset pääkäyttäjät voivat hallinnoida palvelun käyttäjiä oman organisaationsa osalta.

Palvelun osapuolet

Palvelun tuottaja on Nomenal Oy (2611924-5).

Palvelun tilaajia ovat organisaatiot, jotka tarjoavat palvelun työntekijöidensä tai jäsentensä käyttöön.

Palvelun käyttäjiä ovat tilaajien nimeämät työntekijät tai jäsenet.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely on kuvattu palvelun tietosuojaselosteessa.

Käyttäjän velvollisuudet

Palvelun käyttäjä vastaa yhdessä tilaajan kanssa niiden teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, joilla hän käyttää palvelua.

Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että hän ei käytä palvelua laittomiin tarkoitusperiin eikä pyri häiritsemään palvelun toimintaa.

Tilaajan velvollisuudet

Palvelun tilaaja vastaa yhdessä palvelun käyttäjien kanssa niiden teknisten laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien toiminnasta, joilla käyttäjät käyttävät palvelua.

Palvelun tilaaja huolehtii palvelun käyttöönoton kannalta tarvittavien käyttäjäkohtaisten yhteystietojen toimittamisesta palvelun tuottajalle.

Palvelun tilaaja vastaa organisaationsa käyttäjiä hallinnoidessaan siitä, että palveluun määriteltyjen käyttäjien lukumäärä on tilaajan hankkimien lisenssien mukainen.

Palvelun tuottajan velvollisuudet

Palvelun tuottaja vastaa palvelun ylläpitämisestä siten, että se on käytettävissä ympärivuorokautisesti pois lukien ennalta arvaamattomat häiriöt ja palvelun ylläpitoon liittyvät käyttökatkot.

Palvelun tuottaja huolehtii palveluun liittyvistä suojaus- ja salausmenettelyistä sekä palveluun tallennettujen tietojen (mukaan lukien henkilötiedot) asianmukaisesta ja luottamuksellisesta käsittelystä.

Muut ehdot

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä palvelun tilaajille sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan kalenteriviikon kuluttua siitä, kun muutoksista on ilmoitettu palvelun tilaajille.

Näiden käyttöehtojen ohella palveluun sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia (516/2004) ja henkilötietolakia (523/1999).

Palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja viime kädessä Helsingin käräjäoikeudessa.