Tietosuoja- ja rekisteriselosteet

Vibemetrics-palvelun tietosuojaseloste

Päivitetty 29.6.2017

Rekisterinpitäjä

Nomenal Oy (2611924-5)
Ilmalantori 2 C
00240 HELSINKI
info@vibemetrics.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Ruokojoki
c/o Nomenal Oy
Ilmalantori 2 C
00240 HELSINKI
info@vibemetrics.com

Rekisterin nimi

Vibemetrics-palvelun käyttäjätietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Palvelun käyttäjätietojen käyttötarkoituksia ovat

 • mittaustulosten koostaminen organisaatiohierarkian tai valitun ryhmän mukaisesti
 • mittaustulosten maantieteellinen kohdentaminen organisaatiokohtaisesti
 • mittaustulosten tilastollinen analysointi
 • palveluun liittyvien henkilökohtaisten viestien toimittaminen palvelun käyttäjille
 • palveluun liittyvien ongelmatilanteiden selvittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallennetaan yksilöivinä tietoina

 • työsähköpostiosoite
 • työmatkapuhelinnumero
 • palvelun luoma sisäinen tunniste.

Käyttäjään liittyvinä tietoina tallennetaan

 • organisaatio
 • käyttäjäryhmä
 • asiointikieli
 • käyttäjän IP-osoite
 • käyttäjän IP-osoitteen perusteella päätelty maantieteellinen sijainti, mikäli tilaajaorganisaatio ei ole tätä kieltänyt
 • palvelun muodostama, käyttäjän päätelaitteelle annettu tunniste
 • käyttäjän palveluun syöttämät mittaustulokset (”fiilikset”, kommentit ja reaktiot) sekä niihin liittyvät kommentit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden osalta tietolähteenä on tilaajaorganisaatio tai henkilö itse. Käyttäjän IP-osoite saadaan käyttäjän selaimen tai päätelaitteen verkko-osoiteesta. Käyttäjä syöttää itse palveluun mittaustuloksia ja kommentteja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Järjestelmän sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelun sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelun ajoympäristönä käytetään pilvipalveluja, joissa palvelun sisältämät tiedot tallennetaan EU:n tai ETA:n alueella sijaitseviin palvelinkeskuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy palvelun sisältämiin henkilötietoihin on rajattu niihin Nomenal Oy:n työntekijöihin, joiden työtehtävät (esimerkiksi ongelmanselvittely) edellyttävät henkilötietojen käsittelemistä. Henkilötietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnus–salasana-parilla ja ns. julkisen avaimen menetelmällä.

Tarkastusoikeus

Palvelun käyttäjä voi tarkastaa hänestä palveluun tallennetut tiedot. Kirjalliset tarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen Nomenal Oy, Ilmalantori 2, 00240 HELSINKI. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomake löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Palvelun käyttäjä voi vaatia hänestä palveluun tallennettujen tietojen korjaamista tai poistamista. Kirjalliset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen Nomenal Oy, Ilmalantori 2, 00240 HELSINKI. ”Rekisteritietojen korjaamisvaatimus” -lomake löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Valtaosa palveluun tallennetuista käyttäjätiedoista on palvelun toiminnan kannalta välttämättömiä. Käyttäjän tietojen osittainenkin poistaminen estää lähtökohtaisesti palvelun käyttämisen.