Tietosuojaselosteet

Vibemetrics-palvelun rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 22.3.2019

Rekisterinpitäjä

Vibemetrics Oy (2988220-3)
Halkivahantie 3
04300 TUUSULA
info@vibemetrics.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Ruokojoki
c/o Vibemetrics Oy
Halkivahantie 3
04300 TUUSULA
mikko.ruokojoki@vibemetrics.com

Rekisterin nimi

Vibemetrics-palvelun käyttäjärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisteröityä edustavan työnantaja- tai muun organisaation ja Vibemetrics Oy:n välinen Vibemetrics-palveluun liittyvä asiakassuhde.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset Vibemetrics-palvelussa ovat

 • palvelun keräämien mittaustulosten koostaminen organisaatiohierarkian mukaisesti
 • palvelun keräämien mittaustulosten maantieteellinen kohdentaminen organisaatiokohtaisesti
 • palvelun keräämien mittaustulosten tilastollinen analysointi
 • palvelun pääsynvalvonta
 • palveluun liittyvien henkilökohtaisten viestien toimittaminen palvelun käyttäjille
 • palveluun liittyvien ongelmatilanteiden selvittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjistä tallennetaan henkilötietoina

 • sähköpostiosoite
 • matkapuhelinnumero
 • palvelun luoma sisäinen käyttäjäkohtainen tunniste
 • organisaatio
 • käyttäjäryhmä organisaation sisällä
 • käyttöliittymäkieli
 • palvelun muodostama, käyttäjän päätelaitteen yksilöivä tunniste
 • käyttäjän palveluun syöttämät mittaustulokset (”fiilikset”, kommentit ja reaktiot)
 • kustakin mittaustuloksesta
  • IP-osoite, josta mittaustulos tai kommentti on saatu, mikäli tilaajaorganisaatio ei ole tätä kieltänyt.
  • IP-osoitteen perusteella päätelty maantieteellinen sijainti (leveys- ja pituusaste), mikäli tilaajaorganisaatio ei ole tätä kieltänyt.

Tietoja säilytetään järjestelmässä organisaation asiakassopimuksen ajan ja enintään vuoden verran sopimuksen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, organisaatio, käyttäjäryhmä ja asiointikieli saadaan asiakasorganisaatiolta tai suoraan käyttäjältä.

Mittaustulokset saadaan suoraan käyttäjältä.

Käyttäjän IP-osoite saadaan käyttäjän selaimen tai päätelaitteen verkko-osoiteesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelun ajoympäristönä käytetään pilvipalveluja, joissa palvelun sisältämät tiedot tallennetaan EU:n tai ETA:n alueella sijaitseviin palvelinkeskuksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojen säilyttämiseen käytettävien laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Pääsy rekisterin sisältämiin henkilötietoihin on rajattu niihin Vibemetrics Oy:n työntekijöihin, joiden työtehtävät (esimerkiksi ongelmanselvittely) edellyttävät henkilötietojen käsittelemistä.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut henkilötiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkistus- tai oikaisupyyntö pitää lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hänestä rekisteriin tallennettujen tietojen poistamista. Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt pitää lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Valtaosa rekisteriin tallennetuista henkilötiedoista on välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta. Rekisteröidyn pyytäessä hänestä tallennettujen tietojen osittaista poistamista rekisterinpitäjä voi halutessaan poistaa rekisteröidyn kaikki tiedot, minkä jälkeen palvelun käyttö ei enää ole rekisteröidylle mahdollista.

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysymyksiä asiaan liittyen, ota yhteyttä tuki@vibemetrics.com.